1. Z przyczyn politycznych musimy Cię tutaj poinformować o tym, że portal xp.pl wykorzystuje tzw. cookies, czyli technologię zapamiętywania w Twojej przeglądarce (w celu późniejszego prezentowania naszym serwerom przy okazji pobierania treści) drobnych danych konfiguracyjnych uznanych za potrzebne przez administratorów portalu. Przykładowo, dzięki cookies wiadomo, że nie jesteś zupełnie nowym użytkownikiem, lecz na stronach portalu byłeś/aś już wcześniej, co ma wpływ na zbieranie informacji statystycznych o nowych odbiorcach treści. Podobnie, jeżeli masz konto użytkownika portalu xp.pl, dzięki cookies będziemy pamiętać o tym, że jesteś na nim zalogowany.
  2. Ww. technologia cookies jest stosowana przez portal xp.pl i nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa Twojego komputera. Jeśli ją akceptujesz, kliknij przycisk "Akceptuję cookies". Spowoduje to zapisanie w Twojej przeglądarce danych cookies świadczących o tej zgodzie, dzięki czemu niniejsze ostrzeżenie nie będzie już więcej prezentowane. Jeśli nie zgadzasz się na stosowanie cookies, zmień konfigurację swej przeglądarki internetowej.
  3. WAŻNE  Rozważ ponadto zarejestrowanie konta na portalu xp.pl. Nasz portal ma potężnych wrogów: kryminalna "grupa watykańska" lub, jak kto woli, grupa skarbowa obejmuje naszym zdaniem swym zasięgiem nie tylko wszystko, co państwowe, w tym np. rejestr domen .pl czy sądy, z których mogą płynąć rozliczne zagrożenia, ale także mnóstwo prywatnych przedsiębiorstw czy nawet prawie wszystkie prywatne przedsiębiorstwa: w tym także zapewne operatorów telekomunikacyjnych(!) oraz firmy z literami XP w nazwie, a nawet odpowiednie sądy polubowne stworzone dla oficjalnego i szybkiego "rozstrzygania" tego typu sporów o domeny. Wszystko jest pod kontrolą jednej władzy, zaś partie dodatkowo wprowadzają jeszcze coraz to nowe podstawy ustawowe do cenzurowania Internetu, do ukrywania treści, które w nim są, przed Polakami – więc bez kontaktu z administracją portalu xp.pl poprzez inny kanał, np. pocztę e-mail, pewnego dnia możesz stracić do niego dostęp! Dlatego zarejestruj się i na zawsze zabezpiecz się w ten sposób przed takim niebezpieczeństwem.
    Nie dopuśćmy, by w naszym kraju funkcjonował polityczny system zamknięty, nie poddany demokratycznej kontroli.Akceptuję cookies
    Rejestrując się zapewnisz sobie też ładną krótką nazwę użytkownika, z której w przyszłości będziesz dumny/a i która będzie poświadczać, że byłeś/aś z nami od początku.
E-MAILIRCTARGSTARTOWA
WIADOMOŚCIPOLSKAŚWIATKOMENTARZETECHNOLOGIA I NAUKAGOSPODARKAKULTURA

Gersdorf została Pierwszym Prezesem SN, żeby orzecznictwem godzono w portal xp.pl?

9 kwi 2019 04:07

Wszystko wskazuje na to, że Małgorzata Gersdorf została Pierwszym Prezesem SN z uwagi na tajemnicze kulisy twórczości naukowej jej ojca Mirosława Gersdorfa, który wśród kilku innych uczelnianych profesorów prawa optował za analogicznym stosowaniem przepisów Kodeksu cywilnego o nieważności oświadczeń woli osób chorych psychicznie także do oświadczeń woli osób prawnych. I to w dodatku optował wyraźnie, jak widać, pod wpływem znajomości tematu prześladowania rodziny Niżyńskich (tymczasem Piotr Niżyński to właśnie prezes xp.pl; nie jest wprawdzie z rodziny znanego tancerza: Wacława Niżyńskiego, tylko raczej zorganizowano podobną sprawę przeciwko osobie o tym samym nazwisku i jej przodkom).

Zdjęcie 1 z 3

Taka interpretacja art. 82 Kodeksu cywilnego – który co do swej treści jest przecież tylko o osobach fizycznych, czyli o ludziach, i stwierdza, że nieważne jest oświadczenie woli np. schizofrenika – oczywiście uniemożliwia tym, którzy są przestępczo pomawiani przez psychiatrów, prowadzenie biznesu w polskich ramach prawno-ekonomicznych wyznaczonych przez Kodeks spółek handlowych. Prowadzenie biznesu pozostaje wprawdzie nadal możliwe, ale tylko w oparciu o inne metody, przeniesienie części działalności (przede wszystkim struktur prawnych, a potencjalnie także i kont bankowych) do krajów obcych itd., podczas gdy kraj macierzysty Polska takiego rodaka będzie dyskryminować.

O skandalu z postacią Gersdorf można poczytać na forum bloga Piotra Niżyńskiego: http://forum.nielegalnie.pl/viewtopic.php?f=11&t=7644.

Wydawałoby się, że spółki prawa handlowego i osoby prawne to idealne rozwiązanie dla osób, u których diagnozuje się schizofrenię z przyczyn politycznych. Tym, kto działa, nie jest człowiek, nie jest on też przedstawicielem jakiejś innej osoby, jak głoszą uczeni, tylko po prostu działa osoba prawna, a czynność w jej imieniu wykonuje człowiek. Ma to oparcie bezpośrednio w Kodeksie spółek handlowych. Nigdzie przy tym wszystkim nie jest powiedziane, że osoba prawna (nie tylko spółka prawa handlowego; jakakolwiek osoba prawna) "z samej istoty rzeczy" w ogóle musi mieć odpowiednio stosowany art. 82 Kodeksu cywilnego. Ten przepis wydaje się być tylko o osobach fizycznych, tym samym więc nie ma ogólnej zasady co do osób prawnych, że ich na pewno też to musi dotyczyć (nieważność oświadczenia woli z powodu złego stanu psychicznego), w związku z czym nie ma powodu, by dopatrywać się tutaj podstaw do analogii.

W szczególności obecnie jest specjalne prawo nakazujące wprowadzenie równości prawnej osób niepełnosprawnych. Powinny mieć prawo do tego samego. Dotyczy to w szczególności osób (rzekomo czy naprawdę) chorych psychicznie; z tego też względu podjęto w Polsce, pod naciskiem ONZ-u i rekomendacji ONZ, działania w kierunku likwidacji instytucji ubezwłasnowolnienia. Tymczasem wszystko wskazuje, że największe zagrożenie dla równości wobec prawa grozi Piotrowi Niżyńskiemu i naszemu portalowi ze strony... Sądu Najwyższego. I obrońców jego "wewnętrznej wolności", być może pod dyktando telewizji z urzędami skarbowymi u boku.

Na temat skandalu, o którym wzmiankuje niniejszy artykuł, można poczytać, powtórzmy, na stronie internetowej http://forum.nielegalnie.pl/viewtopic.php?f=11&t=7644.

Niezależnie od tego można też spodziewać się jakichś prób przemycenia do orzecznictwa permisywnych teorii na temat zakazu podsłuchu ustanowionego przez art. 267 § 3 Kodeksu karnego. Czuwajmy w tym temacie, bo kasacji obrońców Marka F. jeszcze nie rozpatrzono.

Postawa Gersdorf względem Piotra Niżyńskiego

Piotr Niżyński właśnie w sprawie związanej ze swoją kasacją (po 2 rażąco niesprawiedliwych orzeczeniach sądów: rejonowego i okręgowego, w których zresztą orzekało łącznie tylko 2 sędziów) wniósł petycję do Pierwszej Prezes SN o ujednolicenie orzecznictwa w kwestii dopuszczalności kasacji od orzeczeń, które polegają tylko na oddaleniu zażalenia na postanowienie w przedmiocie umorzenia sprawy i zastosowania środka zabezpieczającego. Jakkolwiek opublikowano kilka orzeczeń idących w kierunku dopuszczalności takich kasacji, to jednak wszystko wskazuje, że przyjmuje się tak od niedawna, a odnośne przepisy umożliwiające w ogóle kasację od takich orzeczeń wydają się być dosyć nowe. M. in. SSN Dariusz Świecki w swym orzeczeniu w sprawie z 2017 r. poparł dopuszczalnośc takich kasacji, w ogóle nie poddał analizie dotychczasowego orzecznictwa, jak gdyby więc odkrywając coś nowego doszedł powoli, wywodząc to z analiz prawnych, że kasacja od takich postanowień oddalających zażalenie na sąd I instancji w tym temacie przysługuje, ale jak gdyby nie miał po swojej stronie argumentów w postaci dotychczasowego orzecznictwa. Jego podejście znajduje nawet poparcie w ostatnich latach. Tym niemniej nie przytoczył listy wcześniejszych orzeczeń, stąd też wiele wskazuje na to, że było to podejście nowe, a przez lata mogły się trafiać orzeczenia SN interpretujące prawo odmiennie. I teraz dziwnym trafem podobna rzecz mogłaby odżyć i spotkać Piotra Niżyńskiego, ofiarę prześladowania jednostki zorganizowanego w sądach.

Czy w tej sprawie Pierwsza Prezes cokolwiek zrobi poza, być może, udzieleniem zdawkowej odpowiedzi lub przekazaniem sprawy jakiemuś podwładnemu (choć to przecież tylko ona, jako jednoosobowy organ Sądu Najwyższego, jest w nim w takiej sytuacji uprawniona do skierowania pytania prawnego o rozstrzygnięcie kwestii prawnej)? Można spodziewać się, że nic istotnego nie zrobi, w szczególności zaś nie przekaże sprawy do rozpoznania w drodze uchwały 7 sędziów lub nawet większego jeszcze składu. Tymczasem zaś są to na tyle ważne kwestie (sama dopuszczalność kasacji), że przecież aż się proszą o uchwałę z mocą zasady prawnej (takich uchwał sędziowie powinni przestrzegać, gdyż odejście od ich, opowiedzenie się więc po innej stronie, wymaga specjalnego głosowania w powiększonym składze).

I, jakkolwiek względy celowościowe oraz niejednoznaczność stosowanych pojęć (postanowienie "o czymś" – tj. o umorzeniu postępowania i zastosowaniu środka zabezpieczającego – można objaśnić jako postanowienie stwierdzające tę rzecz albo jako postanowienie jej dotyczące, słowa "o tym" można tłumaczyć na te 2 sposoby), a przy tym również dyrektywa wykładni w zgodzie z Konstytucją RP (czyli podstawowe zasady wykładni prawa stosowane przez ludzi po prostu znających się na temacie) przemawiają za dopuszczeniem kasacji na postanowienia oddalające zażalenie na sąd I instancji, który umorzył postepowanie i zastosował środek zabezpieczający, zaś Piotr Niżyński w petycji odsyłał w tej kwestii jeszcze do wnoszonej w jego imieniu kasacji, w której dokładnie przez ok. 2-3 strony jest to omawiane, to przecież powstaje pytanie, czy nie jest to tylko wołanie do ostentacyjnie zatykającego uszy na najlepsze argumenty wroga.

Kto tak naprawdę wybrał Gersdorf

Małgorzatę Gersdorf zgromadzenie sędziów SN wybrało na prezesa w 2014 r. Ministrem Finansów był wówczas M. Szczurek, natomiast, co bardzo znamienne, kolejnym – już po wygranych przez PiS wyborach – stał się Paweł Szałamacha. Nazwisko sprawia wrażenie dobranego pod tę aferę: "szał, a macha" ("kosi pieniądze", "rządzi" w spółkach, "wygraża ludziom odwołaniem ich" itp.), jak gdyby w aluzjach (ale nie oficjalnie) przyznawano się do wywarcia presji na SN, by wygrała odpowiednia osoba: gdy tymczasem dobór osób po nazwisku do złej sprawy to przecież typowy znak rozpoznawczy zupełnie mafijnej obecnie "grupy watykańskiej", jak pokazuje Piotr Niżyński na stronie internetowej www.nielegalnie.pl/ponazwisku.html.

Sprawa podsłuchiwania i prześladowania prezesa xp.pl Piotra Niżyńskiego ma też związek z ciągnącymi się najwyraźniej od XIX w. planami co do mordowania jego rodziny (obecnie na celowniku wydaje się być matka), jak przekonuje on na stronach http://forum.nielegalnie.pl/viewtopic.php?f=9&t=3796&p=9146#p9153 i http://forum.nielegalnie.pl/viewtopic.php?f=14&t=6907.

Dodatkową wskazówką jest tu to, że w Panamie kilka lat temu była wielka afera pod hasłem "korupcja w Sądzie Najwyższym". Tymczasem, oczywiście, myśli osoby represjonowanej w kraju kierują się w stronę spółek i fundacji offshore'owych, np. panamskich. Schodzą się więc te 2 rzeczy w myślach tak, jak gdyby ktoś to zaprojektował. "Skandal korupcyjny w Sądzie Najwyższym, to witamy w Panamie". Swoją drogą na stronie wytykającej sądom, w tym SN, różne niesłuszne i zarazem godzące w Piotra Niżyńskiego rozstrzygnięcia: http://forum.nielegalnie.pl/viewforum.php?f=11 można znaleźć jeszcze inną nić wyraźnie wskazującą na uwikłanie Sądu Najwyższego w takie "przekręty na tle panamskim".

(n/n, zmieniony: 9 kwi 2019 23:24)

×

Dodawanie komentarza

TytułOdp. na:
Treść:
Podpis:
KOMENTARZE (1)Skomentuj
~prawda
12 maj 2019 02:21
A to nie wszystko, są też sprawy już dokonane
Na forum jest np. dowód korupcji.
Nowi użytkownicy dzisiaj: 0.© 2018-2019 xp.pl sp. z o. o. i partnerzy. Publikowane materiały wyrażają opinie ich autorów.RSS  |  Reklama  |  O nas  |  Zgłoś skandal